Strona glowna Mapa strony Kontakt

Nabór personelu:

Informację udostępniono: 26-06-2017 08:20
Ostatnia aktualizacja: 26-06-2017 08:22

Ogłoszenie o naborze NR 12366 z dnia 26.06.2017 r.

Ogłoszenie o naborze NR 12366 z dnia 26.06.2017 r.

OFERTY DO      05 lipca 2017
WYMIAR           ETATU1
STANOWISKA   1
STATUS             NABÓR W TOKU

•    DODATKOWE

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko referent
do spraw: ds. administracyjno-księgowych
zespół ds. finansowo-księgowych

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Kartuzy

83-300 Kartuzy, ul. Słoneczna 1
ADRES URZĘDU:
83-300 Kartuzy, ul. Słoneczna 1
WARUNKI PRACY
praca w siedzibie
ZAKRES ZADAŃ
•    ewidencjonowanie i przechowywanie akt osobowych oraz obowiązującej dokumentacji i ewidencji księgowej,
•    wystawianie fv, monitorowanie i egzekwowanie realizacji dochodów budżetowych,
•    prowadzenie kancelarii, przygotowywanie i wysyłanie korespondencji,
•    przygotowywanie dokumentów i prowadzenie rejestru dochodów jednostki budżetowej, zaangażowania i wydatków strukturalnych,
•    rozliczanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych , ewidencji ilościowo-wartościowej oraz ilosciowej majątku PIW,
•    rozliczanie wyjazdów służbowych,
•    ewidencja , sprawdzanie i wydawanie druków ścisłego zarachowania,
•    przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji składników majątku,
•    wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
•    Wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracja
•    staż pracy: 5 lat
•    prawo jazdy kat B
•    znajomość programów księgowych Symfonia
•    biegła obsługa komputera
•    Posiadanie obywatelstwa polskiego
•    Korzystanie z pełni praw publicznych
•    Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
•    Wykształcenie: średnie
•    staż pracy: 5 lat
•    komunikatywność
•    dyspozycyjność
•    umiejętność pracy w zespole
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
•    Życiorys/CV i list motywacyjny
•    Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
•    Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
•    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
•    Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
•    Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
•    Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
•    Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
•    Dokumenty należy złożyć do: 05.07.2017
•    Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
•    Miejsce składania dokumentów:
83-300 Kartuzy
ul. Słoneczna 1
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
praca na zastępstwo


Wprowadził(a): Łukasz Wansel
Zatwierdził(a): Iwona Marcinska - Koszałka

Copyright © by Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach 2017