O Inspektoracie

STATUS PRAWNY INSPEKTORATU  – Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 z późn. zmianami:


MAJĄTEK TRWAŁY PIW w KARTUZACH:

Na dzień 01.01.2009r.

Nazwa

 Wartość

Śr. Trw. 

800.236,58 zł

Poz. śr. trw.

 159.294,74 zł

 WNiP

 7.404,80 zł


Struktura PIW

Powiatowym Inspektoratem Weterynarii kieruje  powiatowy lekarz weterynarii .

W skład powiatowego inspektoratu weterynarii wchodzą :
 1. zespół ds.zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 2. zespół ds.higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzecego ,
 3. zespół ds.środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi,
 4. zespół ds.ochrony zwierząt,
 5. zespół ds.odkażania,
 6. zespół ds.finansów, ksiegowości,administracji,informatyki i zaopatrzenia ,
 7. sekretariat powiatowego lekarza weterynarii

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach prosi o ograniczenie do minimum wizyt w tutejszym Inspektoracie Weterynarii.

Wszelkie sprawy nie wymagające osobistego stawienia się w Inspektoracie proszę przekazywać:

 1. Listownie
 2. Drogą e-mail: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl
 3. Telefonicznie: (058) 681 10 15 / fax: (058) 681 14 02
 4. Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, adres skrzynki podawczej PIW Kartuzy: /PIW_KART/skrytka
Skip to content