Program bioasekuracji – ASF

Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację – ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w … Continue reading

3 sierpnia 2021

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 26 lutego 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów kartuskiego, wejherowskiego, Miasta Gdynia oraz Miasta Gdańsk. Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. … Continue reading

28 lutego 2021

Ważne ! „ Zgłoszenie posiadania drobiu/ptaków”

Szanowni Państwo Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz.2091) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach przypomina o obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z … Continue reading

6 lutego 2021

Ulotka Informacyjna – Okres zimowy – Dbajmy o nasze zwierzęta

W trosce o dobro naszych pupili oraz w związku z panującymi niskimi temperaturami Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina podstawowe zasady opieki nad zwierzętami towarzyszącymi, kiedy na zewnątrz mróz: – Przede wszystkim należy dbać, by zapewnić naszym zwierzętom świeżą wodę do picia. Najlepiej nalewać kilka razy dziennie, bo jak wiadomo, w niskich temperaturach woda szybko zamarza; … Continue reading

3 lutego 2021

Dokonywanie zgłoszeń przemieszczeń – formularze jednopodpisowe

ARiMR wprowadza zmiany w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych i jednocześnie zachęca posiadaczy zwierząt do korzystania z Portalu IRZplus. Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy dokonywać na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego). W przypadku posiadania druków dwupodpisowych (na których jest możliwość złożenia podpisu zarówno przez nabywającego jak i przez zbywającego) należy pamiętać, aby … Continue reading

24 stycznia 2021

Koronawirus a zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej

Koronawirus a zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej Na dedykowanej stronie zebrano podstawowe informacje na temat koronawirusa. Można dowiedzieć się jakie są: Zalecenia dla osób objętych kwarantanną w związku z COVID-19 dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi. Zalecenia dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 Zalecenia dla producentów żywności w związku z koronawirusem… Continue reading

18 marca 2020

Ogłoszenie Koronawirus

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach prosi o ograniczenie do minimum wizyt w tutejszym Inspektoracie Weterynarii. Wszelkie sprawy nie wymagające osobistego stawienia się w Inspektoracie proszę przekazywać: Listownie Drogą e-mail: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl Telefonicznie: (058) 681 10 15 / fax: (058) 681 14 02 Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, adres skrzynki podawczej … Continue reading

16 marca 2020

Informacja o naborze do wykonywania czynności urzędowych w ramach wyznaczenia na rok 2020 na terenie powiatu kartuskiego.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W KARTUZACH Informacja o naborze do wykonywania czynności urzędowych w ramach wyznaczenia na rok 2020 na terenie powiatu kartuskiego. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach stosownie do treści art. 16 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej Dz. U. 2018 poz. 1557) informuje, że … Continue reading

22 listopada 2019
 • 1
 • 2

Program bioasekuracji – ASF

 

W dniu 15 lipca 2017 r. weszła w życie nowa edycja Programu bioasekuracji, wprowadzona w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018.

Obszar obowiązywania Programu

Dostosowanie gospodarstw do wymagań dotyczących bioasekuracji określonych w ww. programie jest obowiązkowe dla posiadaczy świń na obszarze województw (mapa obszaru dostępna jest powyżej):

 1. lubelskiego, w powiatach:
  • bialskim w gminach: Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie Piszczac, Kodeń, Terespol z miastem Terespol, Łomazy i Międzyrzec Podlaski,
  • Biała Podlaska,
 2. mazowieckiego, w powiatach:
  • łosickim w gminach: Huszlew, Olszanka, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Łosice z miastem Łosice,
  • siedleckim w gminie Korczew,
 3. podlaskiego, w powiatach:
  • augustowskim w gminach: Sztabin i Bargłów Kościelny,
  • białostockim w gminach: Zabłudów, Michałowo, Dobrzyniewo Duże, Choroszcz, Tykocin i Zawady,
  • bielskim w gminach: Orla, Bielsk Podlaski i Boćki,
  • grajewskim w gminach: Rajgród, Grajewo, Szczuczyn, Wąsosz i Radziłów,
  • hajnowskim w gminach: Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka, z miastem Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele i Czeremcha,
  • kolneńskim w gminach: Grabowo i Stawiski,
  • łomżyńskim w gminach: Przytuły, Jedwabne i Wizna,
  • monieckim w gminach: Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne, Krypno, Knyszyn i Jasionówka,
  • siemiatyckim w gminach: Milejczyce, Nurzec-Stacja, Mielnik, Siemiatycze z miastem Siemiatycze, Drohiczyn i Dziadkowice,
  • sokólskim w gminach: Korycin i Suchowola,
  • wysokomazowieckim w gminie Kobylin-Borzymy,
  • zambrowskim w gminie Rutki.

Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że w województwie podlaskim:

 1. Na terenie gmin: Giby, Sejny z miastem Sejny oraz Płaska obowiązują wymagania w zakresie bioasekuracji, wynikające z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018, tj. wymienione w punktach 1-7 poniżej.
 2. Na terenie gmin: Lipsk,  Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków, Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo, obowiązują wymagania w zakresie bioasekuracji, wynikające z:

  tj. wymienione w punktach 1-8 poniżej.

Wymagania bioasekuracji zawarte w Programie

 1.  Zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem.
 2. Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.
 3. Przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku).
 4. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.
 5. Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych.
 6. Utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym.
 7. Zapewnienie aby:
  • osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,
  • do budynków, w których są utrzymywane świnie nie wchodziły osoby postronne,
  • osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego.
 8.  Posiadanie w gospodarstwie, w którym są utrzymywane świnie, pisemnego planu bioasekuracji obejmującego:
  • dokumentację przestrzegania wymagań określonych w pkt 2-4,
  • rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie,
  • program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami,
  • zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia, o których mowa w pkt 7 lit. c.
 9.  Zabezpieczenie budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa. Wymagania są spełnione także wtedy gdy całe siedlisko jest ogrodzone w wyżej określony sposób.
 10. Utrzymywanie świń w gospodarstwie w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne.

O pomocy w ramach dostosowania do wymogów określonych w Programie można przeczytać na stronie ARiMR.

Termin na dostosowanie

Termin na dostosowanie gospodarstw do wymagań bioasekuracji:

 • wskazanych w punktach 1-8 i 10 powyżej – upłynął dnia 14 sierpnia 2017 r.
 • wskazanego w punkcie 9 – upływa 31 grudnia 2017 r.

Niedostosowanie gospodarstwa – złożenie oświadczenia

Posiadacze utrzymujący świnie na obszarze wskazanym powyżej, którzy nie dostosują gospodarstw do ww. wymagań, powinni złożyć do powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, oświadczenie (wzór oświadczenia dostępny jest poniżej), że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w Programie bioasekuracji. W takiej sytuacji:

 1. Powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzję:
  • nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz
  • zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim świń przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r.
 2. Posiadaczowi świń będzie przysługiwać:
  • odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi świnie – odszkodowanie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa,
  • rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie – rekompensatę (w drodze decyzji) przyznaje kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa (więcej o rekompensacie można przeczytać na stronie ARiMR).

Niedostosowanie gospodarstwa – niezłożenie oświadczenia

Posiadaczowi utrzymującemu świnie na obszarze wskazanym powyżej, który nie dostosował gospodarstwa do dnia 14 sierpnia 2017 r. do ww. wymagań i nie złożył w tym terminie do powiatowego lekarza weterynarii oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w Programie:

 1. Powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzję:
  • nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz
  • zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r.
 2. Posiadaczowi świń:
  • przysługiwać będzie odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi świnie – odszkodowanie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa,
  • nie będzie przysługiwać rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie.

Bez względu na złożenie lub niezłożenie oświadczenia, odszkodowanie nie będzie przysługiwało hodowcom świń m.in. w przypadku:
1) wprowadzania do gospodarstwa świń bez wymaganego świadectwa zdrowia i zgody powiatowego lekarza weterynarii, jeżeli jest wymagana;
2) nieprzestrzegania przepisów o identyfikacji i rejestracji zwierząt, w tym zasad oznakowania świń, prowadzenia i aktualizowania księgi rejestracji świń, rejestracji siedziby stada w ARiMR oraz terminowego zgłaszania wszystkich zdarzeń dotyczących świń (zmian stanu liczebności, uboju, przemieszczeń).

 Dokumenty do pobrania

kategoria: ASF – bioasekuracja [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Program bioasekuracji – oświadczenie 2017-09-08 16:09 26.5KB pobierz plik: Program bioasekuracji – oświadczenie
pdf Program bioasekuracji – ulotka 2017-09-08 16:08 1.8MB pobierz

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach prosi o ograniczenie do minimum wizyt w tutejszym Inspektoracie Weterynarii.

Wszelkie sprawy nie wymagające osobistego stawienia się w Inspektoracie proszę przekazywać:

 1. Listownie
 2. Drogą e-mail: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl
 3. Telefonicznie: (058) 681 10 15 / fax: (058) 681 14 02
 4. Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, adres skrzynki podawczej PIW Kartuzy: /PIW_KART/skrytka

Szanowni Państwo
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz.2091)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach przypomina o obowiązku zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest
utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
Z uwagi na powyższe każdy, kto posiada drób lub ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych), powinien fakt utrzymywania drobiu w formie pisemnej wg załączonego wzoru, pocztą e-mail, lub osobiście zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kartuzach, bądź jest też możliwość zgłoszenia telefonicznie.
Link do formularza

Wypełniony formularz „ Zgłoszenie posiadania drobiu/ptaków” należy:
 złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach
 przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
ul. Słoneczna 1 83 – 300 Kartuzy (ważna data)
 przesłać drogą e-mail na adres: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl
 lub zgłosić telefonicznie: 58 681 10 15

 Hodowcy, którzy nie zgłaszają utrzymywania drobiu na własne potrzeby oraz nie stosują siędo zakazów i nakazów wyszczególnionych w rozporządzeniu  muszą liczyć się z karami finansowymi w wysokości :

od 2 584,465 do 10 337,86

Prosimy także o zapoznanie się z Rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów kartuskiego, wejherowskiego, Miasta Gdynia oraz Miasta Gdańsk – treść dostępna w dziale aktualności.

Skip to content