Rolniczy handel detaliczny

Zgodnie z:

  1. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu dokumentowania (Dz. U. poz. 2159),
  2. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykaz takich zakładów (Dz. U. poz. 2192),
  3. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. poz. 2161)

od dnia 01.01.2017 r. możliwe jest prowadzenie przez rolników działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego.

W związku z tym, rolnicy zainteresowani tego typu działalnością rejestrują działalność, składając wniosek do właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii. Wzory wniosku można uzyskać klikając na odpowiedni link poniżej:

Wniosek – wersja dokumentu w formacie pdf

Świadectwa dla świń

Lista Lekarzy weterynarii wystawiających Świadectwa dla świń w obrocie.

Świadectwa dla drobiu w obrocie

Lista lekarzy weterynarii wystawiających na terenie powiatu kartuskiego świadectwa dla drobiu w obrocie.

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa z uboju gospodarczego  oraz dziczyzny.

03Atualności

Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce


Informacja dla rolników – ubój na użytek własny

Przejdź do aktualności

Rolniczy handel detaliczny

Zgodnie z:

  1. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu dokumentowania (Dz. U. poz. 2159),
  2. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykaz takich zakładów (Dz. U. poz. 2192),
  3. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. poz. 2161)

od dnia 01.01.2017 r. możliwe jest prowadzenie przez rolników działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego.

W związku z tym, rolnicy zainteresowani tego typu działalnością rejestrują działalność, składając wniosek do właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii. Wzory wniosku można uzyskać klikając na odpowiedni link poniżej:

Wniosek – wersja dokumentu w formacie pdf

Świadectwa dla świń w obrocie

Lista Lekarzy weterynarii wystawiających Świadectwa dla świń w obrocie.

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa z uboju gospodarczego  oraz dziczyzny.

03Atualności

Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce


Informacja dla rolników – ubój na użytek własny

Przejdź do aktualności

02O Inspektoracie

Dowiedz się więcej

04Dokumenty Do Pobrania

Wzory dokumentów do pobrania

Przejdź do pobrania

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach prosi o ograniczenie do minimum wizyt w tutejszym Inspektoracie Weterynarii.

Wszelkie sprawy nie wymagające osobistego stawienia się w Inspektoracie proszę przekazywać:

  1. Listownie
  2. Drogą e-mail: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl
  3. Telefonicznie: (058) 681 10 15 / fax: (058) 681 14 02
  4. Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, adres skrzynki podawczej PIW Kartuzy: /PIW_KART/skrytka
Skip to content