PLW w Kartuzach poszukuje kandydatów do realizacji czynności w ramach umowy wyznaczenia

PLW w Kartuzach poszukuje kandydatów do realizacji czynności w ramach umowy wyznaczenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach poszukuje kandydatów do realizacji czynności w ramach umowy wyznaczenia.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji
Weterynaryjnej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2629 ze zm.)
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W KARTUZACH
poszukuje kandydatów do realizacji niżej wymienionych czynności w ramach umowy wyznaczenia:
1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
5. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
6. sprawowania nadzoru nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem produktów rybołówstwa,
7. pobierania próbek do badań w zakresie:
• bezpieczeństwa żywności,
• monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych
8. badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni.
9. prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
10. czynności pomocniczych:
• przy badaniu przed i poubojowym wykonywanym przez lekarza weterynarii
• przy poskramianiu świń wykonywanym w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art.57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
w zakładach oraz gospodarstwach utrzymujących zwierzęta, będących pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach.

Załączniki oraz pełna treść ogłoszenia :


Załącznik 1 – Treść ogłoszenia

Załącznik 2 – zgłoszenie wstępnej gotowości

Załącznik 3 – oświadczenie ZUS +Rodo

Załącznik 3A- deklaracja

Załącznik 3B -zgoda

Załącznik 4, 5 – niekaralość oraz przetwarzanie danych osobowych


 

5 grudnia 2023

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach

poszukuje kandydatów na stanowiska


Do spraw: bezpieczeństwa żywności Zespół ds. bezpieczeństwa żywności


Do spraw: ds. zdrowia i ochrony zwierząt zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego : 58 681 10 15 lub mailowego na adres: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl , lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, adres skrzynki podawczej PIW Kartuzy: /PIW_KART/skrytka

Szanowni Państwo

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2022 r. poz.768)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach przypomina o obowiązku zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest
utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
Z uwagi na powyższe każdy, kto posiada drób lub ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych), powinien fakt utrzymywania drobiu w formie pisemnej wg załączonego wzoru, pocztą e-mail, lub osobiście zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kartuzach, bądź jest też możliwość zgłoszenia telefonicznie.
Link do formularza

Wypełniony formularz „ Zgłoszenie posiadania drobiu/ptaków” należy:
 złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach
 przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
ul. Słoneczna 1 83 – 300 Kartuzy (ważna data)
 przesłać drogą e-mail na adres: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl
 lub zgłosić telefonicznie: 58 681 10 15

 Hodowcy, którzy nie zgłaszają utrzymywania drobiu na własne potrzeby oraz nie stosują siędo zakazów i nakazów wyszczególnionych w rozporządzeniu  muszą liczyć się z karami finansowymi w wysokości :

od 2 584,465 do 10 337,86

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2023

POWIATOWEGO   LEKARZA  WETERYNARII W KARTUZACH

z dnia 26 maja 2023r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  u ptaków dzikich na terenie powiatu kartuskiego

POBIERZ TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA nr 1 2023


POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W KARTUZACH
poszukuje kandydatów do realizacji czynności w ramach umowy wyznaczenia.

Szczegóły w :”aktualności” oraz “nabór personelu”

Załącznik 1 – Treść ogłoszenia


ZASADY OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI

 

Skip to content