Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa z uboju gospodarczego oraz dziczyzny

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa z uboju gospodarczego  oraz dziczyzny.

Koszty badania mięsa podano pod tabelą.

L.p.

Zakres badań

Lekarz weterynarii

Nazwisko
i imię

Adres zakładu leczniczego
tel.

1. trzoda chlewna, dziki, nutrie Kowalkowski Bogumił

 

 Przychodnia Weterynaryjna VET-KART Bogumił Kowalkowski

ul. Majkowskiego 12A, 83-300 Kartuzy,

tel. 58 681 21 36

2. trzoda chlewna, dziki, nutrie  Sulkowski Zbigniew Przychodnia Weterynaryjna s.c., „Słoneczna”  Kartuzy, ul. Słoneczna 1,

tel. 58-681-10-48

3. trzoda chlewna, dziki, nutrie  Dera  Anna

Dera Mirosław

Gabinet Weterynaryjny „Domina” Żukowo, ul. Pożarna

tel. 58-681-75-27

4. trzoda chlewna, dziki, nutrie  Kowalewski Andrzej Gabinet Weterynaryjny, 83-340 Sierakowice , ul. Słupska 27,

tel. 58-681-60-15

5. trzoda chlewna, dziki, nutrie  Zieliński Jan Przychodnia Weterynaryjna, Centrum Zdrowia Zwierząt s.c.

ul. Gdańska 1a, 83-304 Przodkowo,

tel.  601 650 302

6. dziki oraz  trzoda chlewna, nutrie

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Zakład Higieny Weterynaryjnej

Pracownia Badania Mięsa

na obecność Włośni w Kartuzach

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach, ul. Słoneczna 1, 83-300 Kartuzy

tel: 58 681 10 15

 

Koszt badania*:

– świnia – 11,00 zł

– dzik – 20,00 zł

* Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz.U. 2013 poz. 388 – tekst jedn.)

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach prosi o ograniczenie do minimum wizyt w tutejszym Inspektoracie Weterynarii.

Wszelkie sprawy nie wymagające osobistego stawienia się w Inspektoracie proszę przekazywać:

  1. Listownie
  2. Drogą e-mail: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl
  3. Telefonicznie: (058) 681 10 15 / fax: (058) 681 14 02
  4. Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, adres skrzynki podawczej PIW Kartuzy: /PIW_KART/skrytka

Szanowni Państwo
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz.2091)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach przypomina o obowiązku zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest
utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
Z uwagi na powyższe każdy, kto posiada drób lub ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych), powinien fakt utrzymywania drobiu w formie pisemnej wg załączonego wzoru, pocztą e-mail, lub osobiście zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kartuzach, bądź jest też możliwość zgłoszenia telefonicznie.
Link do formularza

Wypełniony formularz „ Zgłoszenie posiadania drobiu/ptaków” należy:
 złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach
 przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
ul. Słoneczna 1 83 – 300 Kartuzy (ważna data)
 przesłać drogą e-mail na adres: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl
 lub zgłosić telefonicznie: 58 681 10 15

 Hodowcy, którzy nie zgłaszają utrzymywania drobiu na własne potrzeby oraz nie stosują siędo zakazów i nakazów wyszczególnionych w rozporządzeniu  muszą liczyć się z karami finansowymi w wysokości :

od 2 584,465 do 10 337,86

Prosimy także o zapoznanie się z Rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów kartuskiego, wejherowskiego, Miasta Gdynia oraz Miasta Gdańsk – treść dostępna w dziale aktualności.

Skip to content