O Inspektoracie

STATUS PRAWNY INSPEKTORATU  – Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 z późn. zmianami:


MAJĄTEK TRWAŁY PIW w KARTUZACH:

Na dzień 01.01.2009r.

Nazwa

 Wartość

Śr. Trw. 

800.236,58 zł

Poz. śr. trw.

 159.294,74 zł

 WNiP

 7.404,80 zł


Struktura PIW

Powiatowym Inspektoratem Weterynarii kieruje  powiatowy lekarz weterynarii .

W skład powiatowego inspektoratu weterynarii wchodzą :
  1. zespół ds.zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
  2. zespół ds.higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzecego ,
  3. zespół ds.środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi,
  4. zespół ds.ochrony zwierząt,
  5. zespół ds.odkażania,
  6. zespół ds.finansów, ksiegowości,administracji,informatyki i zaopatrzenia ,
  7. sekretariat powiatowego lekarza weterynarii