Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa z uboju gospodarczego oraz dziczyzny

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa z uboju gospodarczego  oraz dziczyzny.

Koszty badania mięsa podano pod tabelą.

L.p.

Zakres badań

Lekarz weterynarii

Nazwisko
i imię

Adres zakładu leczniczego
tel.

1. trzoda chlewna, dziki, nutrie Kowalkowski Bogumił

 

 Przychodnia Weterynaryjna VET-KART Bogumił Kowalkowski

ul. Majkowskiego 12A, 83-300 Kartuzy,

tel. 58 681 21 36

2. trzoda chlewna, dziki, nutrie  Sulkowski Zbigniew Przychodnia Weterynaryjna s.c., „Słoneczna”  Kartuzy, ul. Słoneczna 1,

tel. 58-681-10-48

3. trzoda chlewna, dziki, nutrie  Dera  Anna

Dera Mirosław

Gabinet Weterynaryjny „Domina” Żukowo, ul. Pożarna

tel. 58-681-75-27

4. trzoda chlewna, dziki, nutrie  Kowalewski Andrzej Gabinet Weterynaryjny, 83-340 Sierakowice , ul. Słupska 27,

tel. 58-681-60-15

5. trzoda chlewna, dziki, nutrie  Zieliński Jan Przychodnia Weterynaryjna, Centrum Zdrowia Zwierząt s.c.

ul. Gdańska 1a, 83-304 Przodkowo,

tel.  601 650 302

6. dziki oraz  trzoda chlewna, nutrie

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Zakład Higieny Weterynaryjnej

Pracownia Badania Mięsa

na obecność Włośni w Kartuzach

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach, ul. Słoneczna 1, 83-300 Kartuzy

tel: 58 681 10 15

 

Koszt badania*:

– świnia – 11,00 zł

– dzik – 20,00 zł

* Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz.U. 2013 poz. 388 – tekst jedn.)

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach prosi o ograniczenie do minimum wizyt w tutejszym Inspektoracie Weterynarii.

Wszelkie sprawy nie wymagające osobistego stawienia się w Inspektoracie proszę przekazywać:

  1. Listownie
  2. Drogą e-mail: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl
  3. Telefonicznie: (058) 681 10 15 / fax: (058) 681 14 02
  4. Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, adres skrzynki podawczej PIW Kartuzy: /PIW_KART/skrytka
Skip to content