Lista Lekarzy Weterynarii Wystawiających Świadectwa dla Świń w Obrocie

Lista lekarzy weterynarii wystawiających świadectwa dla świń w obrocie

  WYZNACZENIA -OBRÓT ZWIERZĘTAMI W KRAJU – 2019r.
l.p. Nazwisko i imię numer telefonu upoważnienie do wystawiania świadectw dla :
1 Berbard -Bojek Ewa 606-941-877 świń
2 Bojek Hubert 608-424-238 świń
3 Bronk Malwina 511-536-828 świń
4 Dera Grzegorz 695-805-105 świń
5 Dera Magdalena 508-844-653 świń
6 Dera Mirosław 603-797-237 świń
7 Kasprowicz Wojciech 608-506-520 świń
8 Kowalewski Andrzej 502-314-790 świń
9 Kowalkowski Bogumił 608-121-994 świń
10 Kowalkowski Piotr 795-564-213 świń
11 Myrcik Krzysztof 792-220-480 świń
12 Puto   Paulina 691-970-578 świń
13 Puto Daniel 697-231-255 świń
14 Sekuła Kazimierz 605-086-006 świń
15 Siódmiak Robert 668-916-975 świń
16 Sulkowski Zbigniew 601-645-501 świń
17 Tokarczyk Aleksander 797-656-688 świń
18 Wal Dorota 604-471-957 świń
19 Wasilewski Adam 600-221-704 świń
20 Wenta Gracjan 790-353-545 świń
21 Zieliński Jan 601-650-302 świń
22 Zieliński Michał 607-150-063 świń

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach prosi o ograniczenie do minimum wizyt w tutejszym Inspektoracie Weterynarii.

Wszelkie sprawy nie wymagające osobistego stawienia się w Inspektoracie proszę przekazywać:

  1. Listownie
  2. Drogą e-mail: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl
  3. Telefonicznie: (058) 681 10 15 / fax: (058) 681 14 02
  4. Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, adres skrzynki podawczej PIW Kartuzy: /PIW_KART/skrytka

Szanowni Państwo
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz.2091)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach przypomina o obowiązku zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest
utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
Z uwagi na powyższe każdy, kto posiada drób lub ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych), powinien fakt utrzymywania drobiu w formie pisemnej wg załączonego wzoru, pocztą e-mail, lub osobiście zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kartuzach, bądź jest też możliwość zgłoszenia telefonicznie.
Link do formularza

Wypełniony formularz „ Zgłoszenie posiadania drobiu/ptaków” należy:
 złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach
 przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
ul. Słoneczna 1 83 – 300 Kartuzy (ważna data)
 przesłać drogą e-mail na adres: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl
 lub zgłosić telefonicznie: 58 681 10 15

 Hodowcy, którzy nie zgłaszają utrzymywania drobiu na własne potrzeby oraz nie stosują siędo zakazów i nakazów wyszczególnionych w rozporządzeniu  muszą liczyć się z karami finansowymi w wysokości :

od 2 584,465 do 10 337,86

Prosimy także o zapoznanie się z Rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów kartuskiego, wejherowskiego, Miasta Gdynia oraz Miasta Gdańsk – treść dostępna w dziale aktualności.

Skip to content