W związku z rozpoczętym okresem letnim oraz mogącymi występować upałami, przypominamy podstawowe zasady przy transporcie zwierząt gospodarskich.


W związku z rozpoczętym okresem letnim oraz mogącymi występować upałami, przypominamy podstawowe zasady przy transporcie zwierząt gospodarskich.

Dobre przygotowanie i zaplanowanie transportu zwierząt są niezbędne dla zminimalizowania ryzyka. Co więcej, do planowania i przygotowania transportu zwierząt, jak też pracy podczas

załadunku/rozładunku i samego transportu, potrzebne są odpowiednie kompetencje.

Głównym zagrożeniem dobrostanu zwierząt jest oddziaływanie fizycznych czynników środowiska w pojeździe, w szczególności związanych z warunkami cieplnymi. Dlatego tak ważne jest zapewnienie, że system wentylacji skutecznie utrzymuje warunki wewnątrz pojazdu na odpowiednim poziomie, który jest nie tylko zgodny z wymogami prawnymi, ale również najkorzystniejszy z perspektywy przewożonych zwierząt.

Odpowiednie i właściwe systemy wentylacyjne są istotne, gdyż w czasie podróży niezależnie od odległości warunki pogodowe mogą się zmieniać, powodując różne obciążenia termiczne transportowanych zwierząt. Podczas transportu ryzyko stresu cieplnego jest zwiększone.

Na przykład częste zatrzymania z powodu korków na drodze lub inne utrudnienia w podczas upalnych dni mogą doprowadzić do nagrzewania się wnętrza pojazdu, a w konsekwencji do narastania stresu cieplnego zwierząt.

Podróż powinna być tak bezproblemowa i szybka, jak to możliwe, aby ograniczyć stres z nią związany.

Parkuj pojazd w cieniu!

Odpowiednią temperatura wewnątrz pojazdu powinna być w przedziale 5-30° C.

Podróż powinna być zaplanowana starannie, po zgłoszeniu przez rolnika lub przedsiębiorcę daty i miejsca wyjazdu oraz określeniu miejsca przeznaczenia dostawy w miejscu docelowym np. w ubojni, aby zapewnić odpowiedni dobrostan zwierząt podczas całego transportu.

Ważne, aby sprawdzać prognozy pogody, żeby uniknąć ekstremalnych warunków pogodowych. Jeśli to możliwe, podczas upałów należy wybierać raczej podróż nocą, by uniknąć wysokich temperatur.

W zależności od rasy, wielkości oraz kondycji fizycznej wymagana powierzchnia dla zwierząt może zostać zwiększona o1 0- 20 % z uwzględnieniem warunków meteorologicznych oraz czasu podróży.

W ramach planowania każdego przewozu powinny zostać ustalone konsekwencje opóźnień, awarii lub innych sytuacji, w celu zminimalizowania ryzyka naruszenia dobrostanu podczas całego transportu.

Również wysoka wilgotność sprawia, że trudniej jest zwierzętom znieść wysokie temperatury. Dlatego w przypadku bardzo wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności lepiej unikać transportowania zwierząt lub ograniczyć to do minimum.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej GIW.

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-opracowane-w-ramach-projektu-finansowanego-przez-ke-dotyczace-transportu-zwierzat