Informacja o naborze do wykonywania czynności urzędowych w ramach wyznaczenia na rok 2020 na terenie powiatu kartuskiego.

Informacja o naborze do wykonywania czynności urzędowych w ramach wyznaczenia na rok 2020 na terenie powiatu kartuskiego.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W KARTUZACH

Informacja o naborze do wykonywania czynności urzędowych w ramach wyznaczenia na rok 2020 na terenie powiatu kartuskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach stosownie do treści art. 16 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej Dz. U. 2018 poz. 1557) informuje, że poszukuje lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do wykonywania czynności pomocniczych do wykonywania czynności urzędowych w ramach wyznaczenia na terenie powiatu kartuskiego na rok 2020 w zakresie:

 1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
 3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
 4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 5. badania mięsa zwierząt łownych,
 6. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
 7. sprawowania nadzoru nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem produktów rybołówstwa;
 8. pobierania próbek do badań,

Szczegóły w załącznikach

Załącznik nr 1 –ulw nabór

Załącznik nr 2 – Zgoda_na_przetwarzanie_danych

Załącznik nr 3 –Oświadczenie_ZUS

Załącznik nr 4  –Oświadczenie_o_niekaralności

22 listopada 2019

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach prosi o ograniczenie do minimum wizyt w tutejszym Inspektoracie Weterynarii.

Wszelkie sprawy nie wymagające osobistego stawienia się w Inspektoracie proszę przekazywać:

 1. Listownie
 2. Drogą e-mail: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl
 3. Telefonicznie: (058) 681 10 15 / fax: (058) 681 14 02
 4. Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, adres skrzynki podawczej PIW Kartuzy: /PIW_KART/skrytka
Skip to content