Zarządzenie nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Zarządzenie nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Zgodnie z zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018r. 24 grudnia 2018 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach  w w/w dniu będzie nieczynny.

Załącznik nr 1

18 grudnia 2018

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach prosi o ograniczenie do minimum wizyt w tutejszym Inspektoracie Weterynarii.

Wszelkie sprawy nie wymagające osobistego stawienia się w Inspektoracie proszę przekazywać:

  1. Listownie
  2. Drogą e-mail: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl
  3. Telefonicznie: (058) 681 10 15 / fax: (058) 681 14 02
  4. Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, adres skrzynki podawczej PIW Kartuzy: /PIW_KART/skrytka
Skip to content