PIW Kartuzy – Nabór personelu

PIW Kartuzy – Nabór personelu

Ogłoszenie

Opis stanowiska:
– naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie listy płac pracowników,
– prowadzenie dokumentacji personalnej pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy,
– koordynacja procesu rejestracji czasu pracy,
– ewidencjonowanie danych w systemie kadrowo-płacowym,
– rozliczanie umów zleceń,
– przygotowywanie raportów i analiz z zakresu kadrowo-płacowego.
Wymagania:
– min. 2-3 lata doświadczenia w obszarze kadr i płac,
– znajomość systemów kadrowo – płacowych,
– praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych,
– dobra znajomości pakietu MS Office (zwłaszcza Excel),
– dokładność, odpowiedzialność i sumienność w realizacji powierzonych zadań.
Oferujemy:
– możliwość rozwoju zawodowego,
– stabilne zatrudnienie.

Prosimy o przesyłanie CV wraz z z dołączoną klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie przez Powiatowy inspektorat Weterynarii w Kartuzach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz.922 z pózn zm.).”

“Zostałam/łem poinformowana/y, iż administratorem danych osobowych, które są zawarte w niniejszym CV, będzie Powiatowy inspektorat Weterynarii w Kartuzach. Wszystkie przekazane dane będą wykorzystywane wyłącznie dla celów niniejszej rekrutacji.”

“Przyjmuję również do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania lub usunięcia.”

Dane do kontaktu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
ul. Słoneczna 1
83-300 Kartuzy
tel 58 681 10 15
e-mail : piwkart@gdansk.wiw.gov.pl

1 sierpnia 2018

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach prosi o ograniczenie do minimum wizyt w tutejszym Inspektoracie Weterynarii.

Wszelkie sprawy nie wymagające osobistego stawienia się w Inspektoracie proszę przekazywać:

  1. Listownie
  2. Drogą e-mail: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl
  3. Telefonicznie: (058) 681 10 15 / fax: (058) 681 14 02
  4. Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, adres skrzynki podawczej PIW Kartuzy: /PIW_KART/skrytka

Szanowni Państwo
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz.2091)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach przypomina o obowiązku zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest
utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
Z uwagi na powyższe każdy, kto posiada drób lub ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych), powinien fakt utrzymywania drobiu w formie pisemnej wg załączonego wzoru, pocztą e-mail, lub osobiście zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kartuzach, bądź jest też możliwość zgłoszenia telefonicznie.
Link do formularza

Wypełniony formularz „ Zgłoszenie posiadania drobiu/ptaków” należy:
 złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach
 przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
ul. Słoneczna 1 83 – 300 Kartuzy (ważna data)
 przesłać drogą e-mail na adres: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl
 lub zgłosić telefonicznie: 58 681 10 15

 Hodowcy, którzy nie zgłaszają utrzymywania drobiu na własne potrzeby oraz nie stosują siędo zakazów i nakazów wyszczególnionych w rozporządzeniu  muszą liczyć się z karami finansowymi w wysokości :

od 2 584,465 do 10 337,86

Prosimy także o zapoznanie się z Rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów kartuskiego, wejherowskiego, Miasta Gdynia oraz Miasta Gdańsk – treść dostępna w dziale aktualności.

Skip to content