PIW Kartuzy – Nabór personelu

PIW Kartuzy – Nabór personelu

Ogłoszenie

Opis stanowiska:
– naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie listy płac pracowników,
– prowadzenie dokumentacji personalnej pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy,
– koordynacja procesu rejestracji czasu pracy,
– ewidencjonowanie danych w systemie kadrowo-płacowym,
– rozliczanie umów zleceń,
– przygotowywanie raportów i analiz z zakresu kadrowo-płacowego.
Wymagania:
– min. 2-3 lata doświadczenia w obszarze kadr i płac,
– znajomość systemów kadrowo – płacowych,
– praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych,
– dobra znajomości pakietu MS Office (zwłaszcza Excel),
– dokładność, odpowiedzialność i sumienność w realizacji powierzonych zadań.
Oferujemy:
– możliwość rozwoju zawodowego,
– stabilne zatrudnienie.

Prosimy o przesyłanie CV wraz z z dołączoną klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie przez Powiatowy inspektorat Weterynarii w Kartuzach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz.922 z pózn zm.).”

„Zostałam/łem poinformowana/y, iż administratorem danych osobowych, które są zawarte w niniejszym CV, będzie Powiatowy inspektorat Weterynarii w Kartuzach. Wszystkie przekazane dane będą wykorzystywane wyłącznie dla celów niniejszej rekrutacji.”

„Przyjmuję również do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania lub usunięcia.”

Dane do kontaktu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
ul. Słoneczna 1
83-300 Kartuzy
tel 58 681 10 15
e-mail : piwkart@gdansk.wiw.gov.pl

1 sierpnia 2018

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach prosi o ograniczenie do minimum wizyt w tutejszym Inspektoracie Weterynarii.

Wszelkie sprawy nie wymagające osobistego stawienia się w Inspektoracie proszę przekazywać:

  1. Listownie
  2. Drogą e-mail: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl
  3. Telefonicznie: (058) 681 10 15 / fax: (058) 681 14 02
  4. Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, adres skrzynki podawczej PIW Kartuzy: /PIW_KART/skrytka
Skip to content