Strona glowna Mapa strony Kontakt

Nabór personelu:

Informację udostępniono: 14-07-2017 09:21
Ostatnia aktualizacja: 14-07-2017 09:22

Ogłoszenie o naborze nr 13133 z dnia 14.07.2017 r

Ogłoszenie o naborze nr 13133 z dnia 14.07.2017 r.

Oferty do 24 lipca 2017

Wymiar etatu 1

Stanowiska 1

Status nabór w toku

Dodatkowe

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: ds. zdrowia i ochrony zwierząt
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Miejsce wykonywania pracy:

Kartuzy

Kartuzy, powiat kartuski


Adres urzędu:

83-300 Kartuzy, ul. Słoneczna 1


WARUNKI PRACY

praca na terenie powiatu kartuskiego- wyjazdy służbowe i w siedzibie


ZAKRES ZADAŃ
przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzenie dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby
prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydawania nakazów i zakazów mających na celu zwalczanie choroby
przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
organizacja monitoringu i nadzór nad jego realizacją, nadzór nad pobieraniem oraz dostarczaniem do laboratorium próbek do celów diagnostycznych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
kontrola prawidłowości realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza w zakresie: a) zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemicznego,
b) szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, w tym badań monitoringowych,
c) nadzoru nad obrotem zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie, skupem zwierząt i innymi miejscami gromadzenia zwierząt w zakresie wystawianych świadectw zdrowia,
badanie zwierząt w obrocie i wystawianie świadectw zdrowia oraz innych dokumentów,
opracowywanie programów i planów dotyczących monitoringu chorób zwierząt oraz planów zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i zoonoz lub biologicznym czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby,
prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną,
prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,
prowadzenie spraw związanych z uznawaniem powiatu lub jego części za urzędowo wolny od poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,
wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych


WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
prawo jazdy kat B
prawo wykonywania zawodu
znajomość przepisów weterynaryjnych
biegła obsługa komputera
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe
komunikatywność
dyspozycyjność
umiejętność pracy w zespole


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopie dokumentów potwierdzajach posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 24.07.2017
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
83-300 Kartuzy
ul. Słoneczna 1


INNE INFORMACJE:


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


przewidywany termin zatrudnienia od 01.08.2017ia 14.07.2017 r

Wprowadził(a): Łukasz Wansel
Zatwierdził(a): Iwona Marcinska - Koszałka

Copyright © by Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach 2017