Strona glowna Mapa strony Kontakt

Nabór personelu:

Informację udostępniono: 13-06-2017 09:35
Ostatnia aktualizacja: 13-06-2017 09:41

Ogłoszenie o naborze nr 11996 z dnia 13.06.2017 r.Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

Ogłoszenie o naborze nr 11996 z dnia 13.06.2017 r.

·        Oferty do 23 czerwca 2017

·        Wymiar etatu 1

·        Stanowiska 1

·        Status nabór w toku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: ds. zdrowia i ochrony zwierząt

w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt


Miejsce wykonywania pracy:

Kartuzy
Kartuzy, powiat kartuski

Adres urzędu:

83-300 Kartuzy, ul. Słoneczna 1

WARUNKI PRACY

praca na terenie powiatu kartuskiego- wyjazdy służbowe i w siedzibie

ZAKRES ZADAŃ

·        przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzenie dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby

·        prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydawania nakazów i zakazów mających na celu zwalczanie choroby

·        przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

·        organizacja monitoringu i nadzór nad jego realizacją, nadzór nad pobieraniem oraz dostarczaniem do laboratorium próbek do celów diagnostycznych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,

·        kontrola prawidłowości realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza w zakresie: a) zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemicznego,

·        b) szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, w tym badań monitoringowych,

·        c) nadzoru nad obrotem zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie, skupem zwierząt i innymi miejscami gromadzenia zwierząt w zakresie wystawianych świadectw zdrowia,

·        badanie zwierząt w obrocie i wystawianie świadectw zdrowia oraz innych dokumentów,

·        opracowywanie programów i planów dotyczących monitoringu chorób zwierząt oraz planów zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i zoonoz lub biologicznym czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby,

·        prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną,

·        prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,

·        prowadzenie spraw związanych z uznawaniem powiatu lub jego części za urzędowo wolny od poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,

·        wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

·        Wykształcenie: wyższe weterynaryjne

·        prawo jazdy kat B

·        prawo wykonywania zawodu

·        znajomość przepisów weterynaryjnych

·        biegła obsługa komputera

·        Posiadanie obywatelstwa polskiego

·        Korzystanie z pełni praw publicznych

·        Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

·        Wykształcenie: wyższe

·        komunikatywność

·        dyspozycyjność

·        umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

·        Życiorys/CV i list motywacyjny

·        Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

·        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

·        kopie dokumentów potwierdzajach posiadanie polskiego obywatelstwa

·        Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

·        Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

·        Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

·        Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

·        Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

·        Dokumenty należy złożyć do: 23.06.2017

·        Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

·        Miejsce składania dokumentów:
83-300 Kartuzy
ul. Słoneczna 1

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

przewidywany termin zatrudnienia od 01.07.2017

Wprowadził(a): Łukasz Wansel
Zatwierdził(a): Iwona Marcinska - Koszałka

Copyright © by Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach 2017