Strona glowna Mapa strony Kontakt

Nabór personelu:

Informację udostępniono: 06-10-2016 10:18
Ostatnia aktualizacja: 06-10-2016 10:18

Ogłoszenie o naborze nr 4208 z dnia 05.10.2016 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

Ogłoszenie o naborze nr 4208 z dnia 05.10.2016 r.

 • Oferty do 14 października 2016
 • Wymiar etatu 1
 • Stanowiska 1
 • Status  nabór w toku
 • Dodatkowe

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: bezpieczeństwa żywności

w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i ubocznych produktów zwierzęcych

Miejsce wykonywania pracy:

Kartuzy
Kartuzy, powiat kartuski

Adres urzędu:

83-300 Kartuzy, ul. Słoneczna 1

WARUNKI PRACY

praca na terenie powiatu kartuskiego- wyjazdy służbowe i w siedzibie

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem zwierząt łownych, składowaniem mięsa, ryb, przetwórstwem mleka, oraz pozostałych podmiotów
 • kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych
 • kontrola przestrzegania dobrostanu zwierząt w rzeźniach
 • realizacja programu badań monitoringowych
 • pobieranie próbek do celów diagnostycznych
 • kontrola prawidłowości realizacji zadań przez urzędowych lek wet
 • przygotowanie decyzji i postanowień w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności
 • przeprowadzenie postępowania mandatowego, kierowanie wniosków do sądu i prokuratury

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo jazdy kat B
 • prawo wykonywania zawodu
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dikumentów potwierdzajach posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.10.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  83-300 Kartuzy
  ul. Słoneczna 1

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
praca na zastepstwo

Wprowadził(a): Łukasz Wansel
Zatwierdził(a): Iwona Marcinska - Koszałka

Copyright © by Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach 2017