Strona glowna Mapa strony Kontakt

Przetargi:

Informację udostępniono: 05-12-2011 13:39
Ostatnia aktualizacja: 05-12-2011 13:55

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie ogrodzenia

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), uprzejmie informuje, iż po otwarciu ofert w dniu 01.12.2011 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nawykonanie ogrodzenia budynków Powiatowego Inspektoratu Weterynarii od strony południowej, wschodniej i północnej przy ul. Słonecznej 1
w Kartuzach
,jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Kaszubskiego Przedsiębiorstwa Mostowego „DROMOST II” z Kartuz z ceną brutto 60 765,11 zł.

Wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych, a także otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt), w kryterium oceny ofert, jakim dla Zamawiającego była cena całości zamówienia.

Pozostałe oferty biorące udział w postępowaniu:

1. Adam Jusiel, Z.P.U. „TRÓJKA”-Adam Jusiel z siedzibą w Zdroisko ul. Ptasia 11, 66-415 Kłodawa, z ceną 61 131 zł brutto, uzyskała 99,40 pkt w kryterium jakim dla Zamawiającego była cena całości zamówienia,

2. Jerzy Ringwelski, R-Bud z siedzibą w Rumi ul. Równa 5, 84-230 Rumia , z ceną 96 612,44 zł brutto uzyskała 62,80 pkt w kryterium jakim dla Zamawiającego była cena całości zamówienia,

3. Paweł Gostomski, Firma Budowlana „PAGO” z siedzibą w Papiernia, ul. Lubiszewo12, 83-424 Lipusz, z ceną 118 730,10 zł brutto uzyskała 51,10 pkt w kryterium jakim dla Zamawiającego była cena całości zamówienia,

4. Czesław Gostomski, Firma Budowlano-Remontowa „GOSTOMSKI” z siedzibą w Papiernia, ul. Lubiszewo12, 83-424 Lipusz, z ceną 67 970,23 zł brutto uzyskała 89,30 pkt w kryterium jakim dla Zamawiającego była cena całości zamówienia,

5. Jan Nastrzak, Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „RANGERS”z siedzibą w 83-425 Dziemiany, ul. Wąska 5, z ceną 62 839,83 zł brutto uzyskała 96,60 pkt w kryterium jakim dla Zamawiającego była cena całości zamówienia,

6. Jan Laszkowski, PPHU „EMI””z siedzibą w 83-314 Somonino, ul. Leśna 3, z ceną 79 964,15 zł brutto uzyskała 75,90 pkt w kryterium jakim dla Zamawiającego była cena całości zamówienia,

7. Jan Armatowski, „PROFI-BAU” z siedzibą w 83-250 Skarszewy, ul. Junkrowy 8, z ceną 122 557,80 zł brutto uzyskała 49,50 pkt w kryterium jakim dla Zamawiającego była cena całości zamówienia,

8.Waldemar Goitowski, Łukasz Goitowski, Kaszubskie Przedsiębiorstwo Mostowe „DROMOST”S.C., z siedzibą w 83-300 Kartuzy ul. Wzgórze Wolności 17/10 z ceną 60 765,11 zł brutto uzyskała 100,00 pkt w kryterium jakim dla Zamawiającego była cena całości zamówienia,

9. Violetta Czechowska, „ZUK” Sp. z o.o. z siedzibą w 83-300 Żukowo, ul. Akacjowa 24, z ceną 77 222,60 zł brutto uzyskała 78,60 pkt w kryterium jakim dla Zamawiającego była cena całości zamówienia,

10. Jarosław Kunikowski, „AMBER-PARK” Sp. z o.o. z siedzibą w 83-304 Przodkowo, ul. Topolowa 12, z ceną 66 958,79 zł brutto uzyskała 90,70 pkt w kryterium jakim dla Zamawiającego była cena całości zamówienia,
11. Kazimierz Formela, Zakład Wodno-Kanalizacyjny i CO. z siedzibą w 83-300 Kartuzy, ul. Zamkowa 40A, z ceną 90 643,16 zł brutto uzyskała 67,00 pkt w kryterium jakim dla Zamawiającego była cena całości zamówienia,
12. Radosław Zdrojewski, Firma Handlowo-Usługowa „OL-BUD”. z siedzibą w 83-322 Stęzyca, ul. Jeziorna 8, z ceną 86 806,55 zł brutto uzyskała 70,00 pkt w kryterium jakim dla Zamawiającego była cena całości zamówienia,
13. Roman Lila, Zakład Usługowo-Handlowy ELMAR z siedzibą w 83-300 Łapalice, ul. Prokowska 6, z ceną 136 899,73 zł brutto uzyskała 44,30 pkt w kryterium jakim dla Zamawiającego była cena całości zamówienia,
14. Maria Górna, A.G.-ART z siedzibą w 80-744 Gdańsk, ul. Chłodna 10/8A, z ceną 62 097,32 zł brutto uzyskała 97,80 pkt w kryterium jakim dla Zamawiającego była cena całości zamówienia,
15. Waldemar Czaja, Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w 83-333 Chmielno, ul. Osiedlowa 5,
z ceną 195 582,50 brutto uzyskała 31,00 pkt w kryterium jakim dla Zamawiającego była cena całości zamówienia,
16. Henryk Piórek, „BRYZA”z siedzibą w 83-220 Skórcz, ul. Starogardzka 30, z ceną 73 577,00 brutto uzyskała 82,50 pkt w kryterium jakim dla Zamawiającego była cena całości zamówienia.
Informujemy również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ppkt a ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego na  wykonanie
ogrodzenia budynków Powiatowego Inspektoratu Weterynarii od strony południowej, wschodniej i północnej przy ul. Słonecznej 1 w Kartuzachmoże być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. 10 dni, w przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty listownie.

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym.


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Kazimierz Sekuła

Dokumenty do pobrania:

Dokumentacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu.

Wprowadził(a): Łukasz Wansel
Zatwierdził(a): Kazimierz Sekuła

Copyright © by Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach 2017