Zarządzenie nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Zarządzenie nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Zgodnie z zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018r. 24 grudnia 2018 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach  w w/w dniu będzie nieczynny.

Załącznik nr 1

18 grudnia 2018